Váchartyán község honlapja

Szentmise: vasárnaponként 9:30-kor. A többi szentmisének nincs állandó időpontja, ezért kérünk kövesd figyelemmel a hirdetéseket.

Szentségimádás: Minden csütörtökön 19 órai kezdettel szentségimádás van templomunkban. Az úr Jézus mindnyájunkat szeretettel hív és vár.

Felnőtt közösség: szombat esténként szintén 19 órai kezdettel összegyűlünk, hogy megbeszéljük az evangélium mondanivalóját, együtt imádkozzunk. A közösségben óriási megtartó erő van, ezért hívunk, gyere közénk!

Plébániavezető: Kiss Róbert

Moderátor: Palánki Ferenc

A Boldog Salkaházi Sára Karitász Csoport bemutatkozása

„Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom.
Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok.
Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és felkerestetek...
Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek,
velem tettétek.” (Máté 25,35-40)

vachartyan karitasz csoportA Boldog Salkaházi Sára Karitász Csoport a katolikus egyház keretein belül működő szeretetszolgálat, melynek célja a községünkben nehéz szociális helyzetben élő emberek segítése, felkarolása. Munkánk során a vallási hovatartozás nem játszik szerepet. Segítségnyújtás alatt pedig a lelki, dologi és anyagi segítséget értjük. Környezetünkben egyre több idős, elmagányosodott ember él, akiknek sokat jelent egy jó szó látogatásaink alkalmával, beszélgetés, egy kis figyelmesség vagy segítség a bevásárlásnál, ételhordásnál, gyógyszerkiváltásnál. Mai társadalmunk egyik fő problémája, hogy a legfontosabb egységei, a családok is válságban vannak. Rengeteg a csonka család, a gyermeküket egyedül nevelő szülő. A nagycsaládosoknak is egyre szűkebbek az anyagi lehetőségeik a megszorítások következtében. Őket élelmiszercsomagokkal, tűzifa beszerzéssel, beiskolázási segéllyel tudjuk segíteni.
Számos embernek gondot jelent a hivatalos szerveknél (ELMŰ, Tigáz, Polgármesteri Hivatal) való ügyintézés, kérvények megírása. Az ő életüket is igyekszünk megkönnyíteni, segítünk a formanyomtatványok, dokumentumok csatolásánál. Az egyházközség munkájába is igyekszünk besegíteni.

De ezektől sokkal fontosabb dolgokhoz kötődik a mi tevékenységünk, ez az Úr Jézus követése. Hiszen Tőle kapjuk az erőt, egészséget és a szeretetet a szívünkbe a feladatok elvégzéséhez.
Jézus mondta, hogy szegények mindig lesznek köztünk, a mi feladatunk, hogy észrevegyük őket és segítsünk rajtuk. Minden egyes szegény, nélkülöző és
elutasított emberben fel kell ismernünk Krisztust. Nem lehetünk személyválogatók, hiszen Jézus is mindenkiért életét adta a kereszten.

Bevételi forrásainkat használt ruhaárusításból, bálok rendezéséből, adományokból, illetve a váci Karitász Központ és a helyi egyházközség Erzsébet napi
perselypénzéből tudjuk előteremteni.

Törekedjünk olyan „kincsek” megszerzésére, amit a rozsda és a moly meg nem emészthet. Anyagi javainkat azért kaptuk, hogy ezeket jó célokra használjuk fel és segítsük embertársainkat.

S amire emberi erőnk véges, arra imádságainkban kérünk megoldást. Illetve Isten segítségét kérjük minden segítségnyújtás során, hiszen bármit teszünk, az nem a mi, hanem az Atya dicsőségét kell, hogy szolgálja. Imáinkban, szentségimádásainkban szeretnénk az ismert és még ismeretlen segítségre szorulók terheit hordozni. A ránk bízott feladatokat pedig Jézus szeretetével a szívünkben végezni.

Amennyiben Ön is szívesen részt venne a munkánkban, bármilyen segítséggel támogatna bennünket, azt hálás szívvel fogadjuk. Anyagi felajánlásaikat a következő bankszámlaszámon tudják megtenni:

Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet
Váchartyáni kirendeltség
2164 Váchartyán, Fő út 23
66000066-15156121

A karitász csoport adatai:

Megalakulás: 1999.

Tagjai:

Hugyecz János plébániai kormányzó
Perjési Gáborné, csoportvezető

Alaksa Péter
Baka Józsefné
Baksza Gáborné
Balog Pálné
Bartus Jánosné
Bucsányi Istvánné
Kiss Sándorné
Moravcsik Jánosné
Szűcs Tímea
Turányik Ferencné
Vezsenyi Éva

E-ügyintézés

vachartyan elektronikus ugyintezes logo

Hivatali Portál

elugy banner 2

Parlamenti képviselőnk

Harrach Péter

Harrach Péter

Magyarország címere

Magyarország címere

Pest Megye címere

Pest Megye címere

Kormányablak

Kormányablak

Panasziroda

Pest Megyei Békéltető Testület