Váchartyán község honlapja

REGIONÁLIS SZENT GYÖRGY POLGÁRŐR EGYESÜLET
Váchartyán

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk önöket, hogy a Váchartyán község közigazgatási területén működő helyi Polgárőr Egyesület újjászerveződött.

A közgyűlés tisztújjító szavazáson elfogadta az Egyesület új tisztségviselőit:
Az Egyesület elnöke: NAGY BÉLA, elnökhelyettese: MEZEI JÁNOS,
titkára: TURÁNYIK JÁNOS, elnökségi tag (pénztáros) : SIMON GUSZTÁV.
A Felügyelő Bizottság elnöke: HORGÁSZ ISTVÁN,
a Felügyelő Bizottság tagjai: DEMÉNY GÁBOR és MÁRTON IMRE,

Az Egyesület címe: 2164,Váchartyán , Fő út 55. Adószáma: 18021097-1-13

Jogállása: A Regionális Szent György Polgárőr Egyesület„A polgárőrségről és polgárőr tevékenyég szabályairól szóló 2011. évi CLXV törvény”, valamint „Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. CLXXV törvény”, alapján létrehozott és működő önálló jogi személy, közhasznú jogállással bír. Éves költségvetéssel, nyilvántartott tagsággal rendelkezik. Az Egyesület tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek és a Pest Megyei Polgárőr Szövetségnek.

Az Egyesület célja :a helyi közrend és közbiztonság védelme, javítása, a személy- és vagyonvédelem, bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása, az állampolgárok biztonságának védelme, biztonságérzetük javítása

Céljaink eredményes elérése érdekében bízunk a lakosság anyagi és erkölcsi támogatásában.

Létszámunk folyamatosan emelkedik, de várjuk az új Egyesületi tagok jelentkezését is akik lehetnek : rendes és pártoló tagok.

A rendes tagság: elfogadja az Egyesület Alapszabályát valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatát és fizeti a tagdíjat.

A pártoló tagság: lehet az a természetes és jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) folyamatos, kiemelkedő anyagi és erkölcsi hozzájárulásával vagy tevékenységével segíti az Egyesület céljainak megvalósítását. A pártoló tagot az Elnökség határozattal emeli az Egyesület tagjai sorába.

Tanácskozási, javaslattételi joggal vehet részt az üléseken, rendezvényeken.

POLGÁRŐR FOGADALOM
Én, ......................................... polgárőr fogadom,
hogy a Polgárőrséghez önként csatlakozom.
Szabadidőmben, ellenszolgáltatás nélkül
bűnmegelőzési szolgálatot teljesítek,
közreműködök a közbiztonság megőrzésében,
embertársaimat segítem,
részt veszek a bűncselekmények és a közlekedési balesetek megelőzésében,
a katasztrófák és a vészhelyzetek elhárításában,
élen járok a természet és a környezetünk védelmében.
A Polgárőrség eszmeiségéhez, küldetéséhez hű leszek,
példamutató életet élek,
a hatályos jogszabályokat betartom.
Az önként vállalt polgárőri szolgálatot becsülettel,
legjobb tudásom szerint látom el hazám,
Magyarország javára.

ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN!

Köszönjük támogatóinknak, hogy megtiszteltek bizalmukkal és adományaikkal segítették és továbbra is segíteni fogják Egyesületünk tevékenységét.

A további adományokat a 66000035-11088499 számlaszámra kérjük befizetni.

Köszönjük Váchartyán község Polgármesteri Hivatalának és KOBLÁSZ SÁNDOR polgármester úrnak , hogy kiemelt figyelmet fordítanak Egyesületünkre!

Amennyiben kéréseik, észrevételeik, bejelentéseik vannak kérjük , hogy azokat az Egyesület címére írásban juttassák el vagy személyesen forduljanak az Egyesület tisztségviselőihez vagy tagjaihoz.

A polgárőrséggel kapcsolatos adatokat a www.vachartyan.hu oldalon talál.

A szolgálatos polgárőrök telefonszáma: 06 -20-93-29-176

Tisztelettel:
Nagy Béla
A Regionális Szent Görgy Polgárőr Egyesület Elnöke

Parlamenti képviselőnk

Harrach Péter

Harrach Péter

Magyarország címere

Magyarország címere

Pest Megye címere

Pest Megye címere

Kormányablak

Kormányablak

Panasziroda

Pest Megyei Békéltető Testület