Navigáció

Parlamenti képviselőnk

Országgyűlési képviselőnk: Harrach Péter

Pest Megye címere

Pest megye címere

Magyarország címere

Magyarország címere

Európai Unió

Európai Unió zászlója

Panasziroda

Hibás terméket vásárolt? Nem felel meg a szolgáltatás? Amennyiben magánszemélyként, mikro-, kis- és középvállalkozásként, civil szervezetként, társasházként nem tudja rendezni fogyasztói jogvitáját egy vállalkozással, vegye igénybe a Pest Megyei Békéltető Testület segítségét. Az eljárás egyszerű, gyors és ingyenes.

Új Magyarország

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Leader

LEADER program

ÉKPM

Észak Kelet-Pest Megyei Leader Egyesület

FACEBOOK

Uolsó hírek

Fotó felhő

Kormányablak

Kormányablak

Online Statisztika

Online vendégek: 1
Online tagok:
Nincsenek online tagok jelen


Regisztrált tagok: 48
Aktiválatlan tagok: 0
Legújabb tag: jordannha

Látogatók ma: 278
Online látogató: 1
Max. Onlinerekord: 49
Max. napi rekord: 35533
Látogatók tegnap: 0
Látogatók a hónapban: 278
Összes látogatók: 1127340

Utolsó 24 órában: 
Google Translate


Üdvözlet

KÖSZÖNTJÜK!


PolgármesterTisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Pest megyei Váchartyán község hivatalos honlapján. Honlapunkat azzal a céllal készítettük és jelentettük meg, hogy megismertessük Önnel településünket és az itt élő emberek életét. Az oldalainkon nézelődve felfedezhetik, megismerhetik Váchartyán számtalan értékét, múltját, jelenét, hasznos információkat igyekszünk szolgáltatni kulturális, közéleti, sport programjainkról. Bízom abban, hogy a honlapunk hozzájárul ahhoz, hogy a településünkről tájékozódhasson. Amennyiben felkeltettük érdeklődését, úgy kérem, látogasson el hozzánk, ismerkedjen meg településünkkel, az itt élő emberekkel. Az érdeklődők mellett külön szeretettel köszöntöm településünk lakóit, akiknek reményeim szerint segítséget nyújt a megújuló honlap információival és új struktúrájával. Fontos, hogy együttesen alakítsuk ki, töltsük meg tartalommal fejezeteit, észrevételeikkel járuljanak hozzá egy községünkhöz méltó hivatalos honlap kialakításához.

A honlap használatához sok örömet kívánva: Koblász Sándor polgármester

Gyermekjóléti Szolgálat

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy február 18.-án (szerdán), az ügyélszolgálati nap betegség miatt elmarad.

 

A 2015. február 25.-i (szerda) ügyfélszolgálati nap február 23.-án hétfőn lesz megtartva.

 

 

Megértésüket köszönjük!

 

 

 

                                               Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

Képviselő-testületi ülés

Váchartyán Község Polgármesterétől

 

M E G H Í V Ó

 

Váchartyán Község Képviselő-testülete

 

2015. február 16-án (hétfő) 17 órakor

 

testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Váchartyán Község Polgármesteri Hivatala Váchartyán, Fő u. 55. Tanácsterem

 

Tervezett napirend:

1. dr. Maruszki Gábor a Váci Járási Hivatalvezető Úr tájékoztatója

Előterjesztő: polgármester

 

2. 2015. évi költségvetés elfogadás (Önkormányzat, Óvoda)

Előterjesztő: polgármester és a Községgazdálkodási Bizottság elnöke

 

3. 2015. évi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: polgármester és a Községgazdálkodási Bizottság elnöke

 

4. Szociális rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester és a Szociális Bizottság elnöke

 

5.Óvodai gyalogátkelőhely és Községi járdák felújítására beérkezett árajánlatok

Előterjesztő: polgármester és a Községgazdálkodási Bizottság elnöke

 

6. Községgazdálkodási Bizottság határozatai

a)Bútorvásárlás a Művelődési Házba és a Közösségi Házba

b) Belső ellenőrzést végző cég kiválasztása

c) Konferenciaszék vásárlás

Előterjesztő: polgármester és a Községgazdálkodási Bizottság elnöke

 

7. 2014. évi polgárvédelmi beszámoló

Előterjesztő: polgármester

 

8. Magyar János kérelme

Előterjesztő: polgármester

 

9. Egyebek

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

 

Váchartyán, 2015. február 10.

                                                               Tisztelettel:

 

 

                                                                                      Koblász Sándor

                                                                                       polgármester

Tájékoztató

119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu

 

MEGHÍVÓ

 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megbízásából tisztelettel meghívom Önt a Területhez kötődő támogatásokkal kapcsolatos adategyeztetési feladatok tárgyában tartott csoportos tájékoztatásra.

 

A tanácsadás helye: Közösségi Ház Váchartyán


2164 VÁCHARTYÁN Fő út 45.


A tanácsadás ideje: 2015.02.23 10:00-12:00 (2 óra)

 

Napirendi pontok, témák

- Regisztráció

- Földalapú támogatással kapcsolatos tájékoztatás

- Zöldítés fogalma, ide tartozó területek meghatározása

- Őstermelők adózása

- Egyéb kérdések

- Tájékoztatás bezárása


Kérem, részvételi szándékát legkésőbb 2015.02.23-ig jelezze a martai.gabor@nak.hu címen vagy a 27-317-944 telefonszámon!


Megtisztelő jelenlétére számítok!

 

                    Tisztelettel

 

                                              Mártai Gábor

                                              falugazdász

                                         mobil:30-241-2419

                                      váci központ: 27-317-944

Egyenlő Bánásmód Hatóság

 

 

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához,

ha

 

neme,

faji hovatartozása,

bőrszíne,

nemzetisége,

nemzetiséghez

való tartozása,

fogyatékossága,

életkora,

egészségi állapota,

vallási-

vagy világnézeti meggyőződése,

politikai vagy más véleménye,

anyanyelve,

családi állapota,

anyasága vagy apasága,

szexuális irányultsága,

nemi identitása,

vagyoni helyzete

 

vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri.

 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt benyújtott panaszok kivizsgálása és az egyenlő bánásmód szempontjainak érvényesítése.

 

Ott vagyunk a közelében.

 

Keresse fel dr. Szatmári Éva Pest megyei egyenlő bánásmód-referens ügyfélfogadását

 

2015. március 2–án (hétfő) 12.00 és 16.00 óra között

Pest Megyei Kormányhivatal épületében (1052 Budapest, Városház u. 7.)

 

2015. március 9–én (hétfő) 12.00 és 16.00 óra között

Pest Megyei Kormányhivatal épületében (1052 Budapest, Városház u. 7.)

 

2015. március 16–án (hétfő) 12.00 és 16.00 óra között

Pest Megyei Kormányhivatal épületében (1052 Budapest, Városház u. 7.)

 

2015. március 23–én (hétfő) 12.00 és 16.00 óra között

Pest Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház (2600 Vác. Rákóczi u. 36).

 

2015. március 30–án (hétfő) 12.00 és 16.00 óra között

Tatárszentgyörgy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületében

(2375 Tatárszentgyörgy, Rákóczi utca 15.)

 

Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

Falugazdász

TÁJÉKOZTATÓ

 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint

 

Mártai Gábor (mobil:30-241-2419, váci központ: 27-317-944) falugazdász

 

a váchartyáni Polgármesteri Hivatal Tanácstermében

 

minden hétfőn 09.00-11.30 óráig

(kivéve munkaszüneti napokat)

ügyfélfogadást tart.

Óvodavezető

Váchartyán Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet

 

Óvodavezető munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

 

A vezetői megbízás: határozott időre, 2015. április 1-jétől 2020. március 31-ig, 5 évre szól.

 

A munkavégzés helye: Váchartyáni Óvoda, 2164 Váchartyán, Dózsa Gy. u. 5.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakmai vezetése, törvényes működésének biztosítása, szakszerű törvényes működtetése, pedagógiai munka szervezése, irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósításának biztosítása, munkáltatói, vezetői jogkörök gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartó önkormányzattal, egyéb intézményekkel, az intézményi költségvetés betartása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban:Kjt.), valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt.

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

− Főiskola, óvodapedagógusi végzettség,

− Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

− Legalább 5 éves óvodapedagógusi gyakorlat

− Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség

− A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

− Óvodában szerzett vezetői gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

− végzettséget igazoló okiratmásolatok

− erkölcsi bizonyítvány

− szakmai önéletrajz

− vezetői program

− a pályázati feltételeknek való megfelelés igazolását szolgáló dokumentumok másolata

− nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul

− nyilatkozat, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezd és szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

 

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. április 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt: Koblász Sándor polgármester

 

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen Váchartyán Község Önkormányzat (2164 Váchartyán, Fő u. 55.) címére történő megküldéssel.

 

A borítékon kérjük feltüntetni: óvodavezetői pályázat.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Váchartyán Község Önkormányzat képviselő-testülte dönt.

 

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2015. március 23.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Váchartyán Község Önkormányzat hirdetőtáblája

Váchartyán Község Önkormányzat hivatalos honlapja www.vachartyan.hu

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által üzemeltetett állásügyi internetes honlapon (kozigallas.hu)

 

 

 

 

 

 

Iskola titkár

MUNKATÁRSAT KERESÜNK!

 

Helyettesítő munkatársat keresünk a Váchartyáni Apáczai Csere János Általános Iskolába,

 

iskolatitkári

 

feladatok ellátására.


Határozott idejű munkaviszony:     2015. március 9. – június 30. között.

 

Elvárások:

  • közép vagy - felsőfokú  végzettség
  • számítógépes ismeretek  (számítógép - kezelői végzettség, ECDL  vizsga)
  • önálló, precíz munkavégzés
  • gyermekek iránti elkötelezettség
  • terhelhetőség

Jelentkezni /pályázni írásban lehet:  2015. február  13-ig az iskola igazgatójánál. 

 

Cím: 2164 Váchartyán, Halászi Károly u. 2. Telefon: 06-27-566-621

 

Váchartyán, 2015. január 30.

 

 

                                                                  Szaniszló Katalin

                                                                       igazgató

Gazdálkodási Ügyintéző

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal Váchartyáni Kirendeltség

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal Váchartyáni Kirendeltség


Gazdálkodási ügyintéző


munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2164 Váchartyán Fő u. 55.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 16. pont II. besorolás pénzügyi igazgatási feladatok, gazdálkodással kapcsolatos feladatok.


Ellátandó feladatok:

Az államháztartás rendje szerinti önkormányzati számviteli, pénzügyi, gazdálkodási és könyvvezetési feladatok végrehajtása. A közös hivatalra, az önkormányzati és költségvetési szervekre vonatkozó költségvetés és beszámoló elkészítése, mérleg készítése, kontírozás, könyvelés, kötelezettségvállalás vezetése. A képviselő-testületek pénzügyi témájú előterjesztéseinek elkészítése a jegyző utasításai szerint.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Gazdálkodással kapcsolatos feladatok, pénzügyi igazgatási feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

-          Magyar állampolgárság,

-          Cselekvőképesség,

-          Büntetlen előélet,

-          Középfokú képesítés, Regisztrált mérlegképes könyvelő képesítés,

-          Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

-          6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Közigazgatásban, önkormányzati gazdálkodásban szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

-          ECDL

Előnyt jelentő kompetenciák:

-          Kiváló szintű Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)

-          Kiváló szintű Szóbeli és írásbeli kommunikációs készség, precíz munkavégzés, terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          szakmai önéletrajz

-          a pályázó nyilatkozata az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról

-           a pályázó nyilatkozata a 6 hónap próbaidő vállalásáról

-          erkölcsi bizonyítvány

-          iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata

-          Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról

-          a pályázó nyilatkozata arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerinti összeférhetetleség nem áll fenn vele szemben alkalmazása esetén

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Rádi Közös Önkormányzati Hivatal Váchartyáni Kirendeltsége címére történő megküldésével (2164 Váchartyán, Fő u. 55. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2015. , valamint a munkakör megnevezését: Gazdálkodási ügyintéző.

Személyesen: Dr. Ungi Kitti jegyző, Heves megye, 2164 Váchartyán, Fő u. 55

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatok közül a Rádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője Váchartyán Község Önkormányzat Képviselő –testületével egyetértésben dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Váchartyán Község Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2015. január 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

CSermekjóléti és Családsegítő Szolgálat tájékoztatása

A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatása

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2015. február 04.-i ügyfélszolgálati nap február 02.-án hétfőn lesz megtartva, február 06.-án, pénteken az ügyfélszolgálat elmarad.

Megértésüket köszönjük!

 

                                         Családsegytő és Gyermekjóléti Szolgálat

Testületi ülés

Önkormányzat

Váchartyán Község Képviselő-testülete 2015. január 26-án (hétfő) 17 órakor rendes testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Váchartyán Község Polgármesteri Hivatala Váchartyán, Fő u. 55. Tanácsterem


Tervezett napirend:

1.ITT támogatási összeg felosztása

Előterjesztő: polgármester

 

2.2015. évi költségvetés tárgyalása

Előterjesztő: polgármester

 

3.2015. évi beruházások ütemezése (óvodai gyalogátkelő árajánlat kérés, járda-felújítás, utak aszfaltozása, I. VH emlékmű környezetének rendbe tétele)

Előterjesztő: polgármester

 

4.Vezető óvónő álláshirdetés kiírása

Előterjesztő: polgármester

 

5.Pénzügyi munkatárs álláshirdetés kiírása

Előterjesztő: polgármester

 

6.Védőnői állás

Előterjesztő: polgármester

 

7. Gyermekjóléti Szolgálat társulási megállapodás módosításának elfogadása

Előterjesztő: polgármester

 

8.Polgárőr Egyesület kérelme

Előterjesztő: polgármester

                                            

9. GVTKV Társulás által küldött megállapodás

Előterjesztő: polgármester

 

10. Egyebek

a) Helyi lakos kérelme


Váchartyáni KSE Labdarúgó Egyesület felhívása

A Pest megyei III. osztályban szereplő Váchartyáni KSE Labdarúgó Egyesület várja a labdarúgást kedvelő fiatalok jelentkezését.

 

További információ és jelentkezés: Nagy Lajos 06-20-53-73-274

A desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről szóló bejelentés

Hírek

A desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről szóló bejelentési nyomtatvány


Tisztelt Adózó!


A Magyar Közlöny MK 161/2014. évi számában 2014. november 26-án kihirdetett, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó -és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény alapján módosulnak a jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény továbbiakban: Jöt.) egyes rendelkezései.


2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság váchartyáni lakosok esetében, Váchartyán Község Polgármesteri Hivatal Adóhatósága jár el . [Jöt. 5. § (9) bekezdés] Az „15jövbej”számú bejelentési nyomtatványt azoknak szükséges kitölteni, akik 2014. január 1. napján váchartyáni lakosok és 2015. január 1-jét megelőzően magánfőzéshez használt desztilláló berendezést vásároltak.


Magánfőzőnek az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy minősül, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.


A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.


Ha 2015. január 1.jét megelőzően történt a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés, akkor a magánfőzőnek 2015. január 15-ig kell megtennie a bejelentést. [Jöt.5. § (9) bekezdés, 67/A. § (1)-(3) bekezdései, 128/K. § (1) bekezdés].

A bejelentésben meg kell adni a nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztilláló-berendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.


Egy desztilláló-berendezés több személy közös tulajdonát is képezheti, ilyenkor a tulajdonosok választása szerint kell bármelyikük lakóhelye szerinti önkormányzathoz megtenni a bejelentést. Az adott önkormányzat értesíti e bejelentésről a többi érintett hatóságot/adóhatóságot.


Tájékoztatjuk Tisztelt Adózókat, hogy a honlapról a bevallási nyomtatványok letölthetők.


                                                                        Váchartyán Község Önkormányzata

Véradás

Felhívás Véradásra!

Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy 2015. január 21-én szerdán 15:00 -tól 17:00-ig véradás lesz a Művelődési Házban.

Köszönettel

Magyar Vöröskereszt

Mamográfiai szűrés

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Egnev. és Szűrési Koordinációs Osztály tájékoztatása:

 

 

 

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!

 

A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat.

A Váchartyánon lakó 45–65 éves nők, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év, meghívólevelet kapnak, amin szerepel, hogy mikor várják őket a

Jávorszky Ödön Kórház-ban
 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

tel.: 06 (27) 620-620/1436.

vizsgálatra.

 

Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!

A szűrővizsgálat térítésmentes.

 

Információ:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Tel.: 06 (1) 465-3823

 

A lehetőség adott!                       Éljen vele!

Felhívás

Hírek

A szemétszállítás január 1-én technikai okok miatt elmarad, legközelebb január 8-án csütörtökön lesz szemétszállítás, az összegyűl plusz szemetet a kuka mellett bármilyen zsákban kihelyezve elszállítják. Megértésüket köszönjük!

Hulladékszállítás

                                                          FELHÍVÁS

 

Váchartyán Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt lakosságot, hogy az ünnepek miatti szemétszállítás

 

2014. december 25-e csütörtök helyett 2014. december 24-én szerdán lesz.

 

Kérjük, hogy a leírtak alapján tegyék ki a hulladékgyűjtő edényeket.

 

 

                                                                             Tisztelettel:

 

 

                                                                                             Koblász Sándor

                                                                                               polgármester

Tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ

 

A DMRV ZRT. tájékoztatja a T. Lakosokat, hogy 2014. december 16-án 08:00- 14:00 óráig vízkorlátozás várható.


Megértésüket köszönjük!

Generálási idő: 0.05 másodperc
3,381,610 egyedi látogató