Navigáció

Parlamenti képviselőnk

Országgyűlési képviselőnk: Harrach Péter

Pest Megye címere

Pest megye címere

Magyarország címere

Magyarország címere

Európai Unió

Európai Unió zászlója

Panasziroda

Hibás terméket vásárolt? Nem felel meg a szolgáltatás? Amennyiben magánszemélyként, mikro-, kis- és középvállalkozásként, civil szervezetként, társasházként nem tudja rendezni fogyasztói jogvitáját egy vállalkozással, vegye igénybe a Pest Megyei Békéltető Testület segítségét. Az eljárás egyszerű, gyors és ingyenes.

Új Magyarország

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Leader

LEADER program

ÉKPM

Észak Kelet-Pest Megyei Leader Egyesület

FACEBOOK

Uolsó hírek

Fotó felhő

Kormányablak

Kormányablak

Online Statisztika

Online vendégek: 1
Online tagok:
Nincsenek online tagok jelen


Regisztrált tagok: 47
Aktiválatlan tagok: 0
Legújabb tag: nefelejcs

Látogatók ma: 75
Online látogató: 1
Max. Onlinerekord: 49
Max. napi rekord: 35533
Látogatók tegnap: 234
Látogatók a hónapban: 22746
Összes látogatók: 1056260

Utolsó 24 órában: 
Google Translate


Üdvözlet

KÖSZÖNTJÜK!


PolgármesterTisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Pest megyei Váchartyán község hivatalos honlapján. Honlapunkat azzal a céllal készítettük és jelentettük meg, hogy megismertessük Önnel településünket és az itt élő emberek életét. Az oldalainkon nézelődve felfedezhetik, megismerhetik Váchartyán számtalan értékét, múltját, jelenét, hasznos információkat igyekszünk szolgáltatni kulturális, közéleti, sport programjainkról. Bízom abban, hogy a honlapunk hozzájárul ahhoz, hogy a településünkről tájékozódhasson. Amennyiben felkeltettük érdeklődését, úgy kérem, látogasson el hozzánk, ismerkedjen meg településünkkel, az itt élő emberekkel. Az érdeklődők mellett külön szeretettel köszöntöm településünk lakóit, akiknek reményeim szerint segítséget nyújt a megújuló honlap információival és új struktúrájával. Fontos, hogy együttesen alakítsuk ki, töltsük meg tartalommal fejezeteit, észrevételeikkel járuljanak hozzá egy községünkhöz méltó hivatalos honlap kialakításához.

A honlap használatához sok örömet kívánva: Koblász Sándor polgármester

Hulladékszállítás

                                                          FELHÍVÁS

 

Váchartyán Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt lakosságot, hogy az ünnepek miatti szemétszállítás

 

2014. december 25-e csütörtök helyett 2014. december 24-én szerdán lesz.

 

Kérjük, hogy a leírtak alapján tegyék ki a hulladékgyűjtő edényeket.

 

 

                                                                             Tisztelettel:

 

 

                                                                                             Koblász Sándor

                                                                                               polgármester

Tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ

 

A DMRV ZRT. tájékoztatja a T. Lakosokat, hogy 2014. december 16-án 08:00- 14:00 óráig vízkorlátozás várható.


Megértésüket köszönjük!

Véradás

Hírek

A Magyar Vöröskereszt véradást  tart településünkön 2014. október 28-án (kedden) 15-tól 17 óráig a Művelődési Házban.


Véradó lehet minden 18 év feletti és 65 év alatti (első véradás esetében 60 év alatti), 50 kg testsúlyt meghaladó, egészséges ember.


A véradáshoz személyi igazolvány, TAJ és lakcímkártya szükséges.
Véradás előtt étkezzen és igyon sok folyadékot!


Köszönjük, ha megjelenésével támogatja a Magyar Vöröskereszt munkáját és a beteg embereket.

Álláshírdetés

Iskola

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Váci Tankerülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Váchartyáni Apáczai Csere János Általános Iskola

tanító vagy tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2014.november 10.-2017.október 01. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2164 Váchartyán, Halászi Károly utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: napközis csoport vezetése

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Főiskola, tanító vagy tanár,
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű kommunikációs képesség, türelem, innovatív szemlélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
- hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
- szakmai önéletrajz
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szaniszló Katalin intézményvezető nyújt, a 27/566-621 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Váci Tankerülete címére történő megküldésével (2600 Vác, Dr. Csányi László körút 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 113-79/2014/KIK/134 , valamint a munkakör megnevezését: tanító vagy tanár.

Személyesen: Günther Miklósné, Pest megye, 2600 Vác, Dr. Csányi László körút 45. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó személyes meghallgatását követően, a véleménynyilvánításra felkért szakemberek véleményének kikérése után, a munkáltatói jogok gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kiegészítés az illetmény és juttatásokhoz: A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók

Meghívó - október 23.-i ünnepség

Önkormányzat

Emlékezzünk együtt az 1956. október 23-i eseményekre

2014. október 22-én 17 órakor a Művelődési Házban.

- Koblász Sándor polgármester ünnepi beszéde
- Apáczai Csere János Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak műsora
- Őszirózsa Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület műsora

Mindenkit szeretettel várunk!

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA tájékoztató

Hírek

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2014. május 1-jén a törvény erejénél fogva megszűnt a mező- és erdőgazdasági földekre, nem közeli hozzátartozók között, szerződéssel alapított haszonélvezeti jog, továbbá használat joga (a továbbiakban együtt: haszonélvezeti jog).
A földhivatalnak legkésőbb 2015. július 31-ig törölnie kell az ingatlan-nyilvántartásból valamennyi, a fenti előírás hatálya alá tartozó haszonélvezeti jogot.
A törlési kötelezettség nem terjed ki a közeli hozzátartozók között alapított haszonélvezeti jogra, ezért a törvény alapján a bejegyzett haszonélvezeti jogosultnak nyilatkozatot kell tennie arról, hogy a közte és haszonélvezetet engedő személy (tulajdonos, volt tulajdonos) között a szerződéskötés időpontjában a közeli hozzátartozói jogviszony fennállt-e, vagy sem.

2014. októberében az érintettek értesítésre kerülnek nyilatkozattételi kötelezettségükről.
A nyilatkozatot a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül, de legkésőbb 2014. december 31-ig lehet megtenni. Ezt követően a nyilatkozattételt elmulasztók haszonélvezeti joga törlésre fog kerülni.

Az eljárás díjmentes.

Kérjük Önöket, hogy a megküldött formanyomtatványokat kitöltve, a hozzátartozói viszonyt igazoló eredeti okiratokkal együtt /egyenesági rokonok és testvérek esetén születési anyakönyvi kivonatok, házastársak esetén házassági anyakönyvi kivonat, más közeli hozzátartozói viszony esetén gyámhivatali határozat/ ügyfélfogadási időben nyújtsák be lehetőleg személyesen, vagy küldjék meg postai úton a felhívást kiadó földhivatalhoz. Az eredeti anyakönyvi kivonat és a gyámhivatali határozat személyes benyújtás esetén azonnal, postai előterjesztés esetén az eljárás lezárultát követően minden esetben visszajuttatásra fog kerülni a nyilatkozatot tevő részére.

Dr. Kiss Balázs
hivatalvezető

Testületi ülés

Önkormányzat

Váchartyán Község Képviselő-testülete 2014. október 16-án (csütörtök) 16 órakor alakuló testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt.

Az ülés helye: Váchartyán Község Polgármesteri Hivatala Váchartyán, Fő u. 55. Tanácsterem

Tervezett napirend:
1.    A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása

2.    A képviselők eskütétele és a polgármester eskütétele

3.    Bizottsági tagok megválasztása

4.    Alpolgármester megválasztása, eskütétele

5.    A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

6.    A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

7.    A képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet felülvizsgálata

8.     Egyebek

2014. évi önkormányzati választás eredménye

Hírek

Váchartyán polgármester választás eredménye:
Koblász Sándor Független jelölt

Váchartyán egyéni listás választás eredménye:
Bercse Dezső Független jelölt
Dézsi Ferenc Független jelölt
Horgász Marianna Független jelölt
Lassú János Független jelölt
Nagy Kornél Független jelölt
Simonné Vizler Ágnes Független jelölt

TÁJÉKOZTATÓ

Hírek

Az Esély Szociális Alapellátási Központ tájékoztatja a Tisztelt Lakosokat, hogy a múlt hét pénteken elmaradt szűrőnap 2014.szeptember 19.-én pénteken, a Művelődési Házban 9-10 óra közötti időpontban lesz megtartva.

Megértésüket köszönjük

Tisztelettel
Gesztiné Berta Noémi
családgondozó
Esély Szociális Alapellátási Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatának ügyfélgadási ideje

Hírek

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához, ha


neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, kisebbséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világmeggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt


hátrányos megkülönböztetés éri.

Keresse fel DR. SZATMÁRI ÉVA Pest megyei egyenlő bánásmód-referens ügyfélfogadását
2014. szeptember 1–én (hétfő) 12.00 és 16.00 óra között
Pest Megyei Kormányhivatal épületében (1052 Budapest, Városház u. 7.)
2014. szeptember 8–án (hétfő) 12.00 és 16.00 óra között
Pest Megyei Kormányhivatal épületében (1052 Budapest, Városház u. 7.)
2014. szeptember 15–én (hétfő) 11.00 és 15.00 óra között
Pest Megyei Kormányhivatal épületében (1052 Budapest, Városház u. 7.)
2014. szeptember 22–én (hétfő) 12.00 és 16.00 óra között
Pilisvörösvár Művészetek Háza épületében
(2085 Pilisvörösvár, Fő utca 127. II. emelet, Zöld terem)
2014. szeptember 23–án (kedd) 12.00 és 16.00 óra között
Mozgáskorlátozottak Közép-magyarországi Egyesülete irodájában

Vágányzár

Hírek

Aktuális vágányzári információkat a következő oldalon nézhetik meg:

http://www.mav-start.hu/vaganyzar/vaganyzar.php#71

Hétközlap információ

Hírek

Az újság lehetőséget biztosít arra, hogy minden település saját két oldalán belül megjelenítse a képviselőjelöltek névsorát, valamint a polgármesterjelölteket.

A polgármesterjelöltek amennyiben szeretnének egy rövid bemutatkozó szöveget is közölhetnek, ez azonban nem tartalmazhatja a programjukat és pártjaik terveit, illetve egy kisméretű arcképet is csatolhatnak. Minden jelölttől azonos terjedelmű szöveget várunk (a jelöltek számától függetlenül), maximum 500 karakter lehet.

A HÉTközlap következő száma október első hetében fog megjelenni. Kérem a cikkeket, fotókat szeptember 23. (kedd) éjfélig szíveskedjenek elküldeni!

Tájékoztatás: 2014. Október 12. Önkormányzati választás

Önkormányzat

Váchartyánban szavazhat a lent részletezett polgármesterjelöltekre, képviselőjelöltekre és Pest megye Közgyűlési listájára.

Polgármesterjelöltek:
Koblász Sándor, Szikora Miklós István, Virágh Zoltán

Képviselőjelöltek:
Bercse Dezső, Dézsi Ferenc, Horgász Marianna, Lassú János, Nagy Kornél, Simonné Vizler Ágnes, Szikora Miklós István, Virágh Zoltán, Zöld Emőke Mónika

Pest megye Közgyűlési listái:
DK, EGYÜTT, FIDESZ-KDNP, JOBBIK, LMP, MSZP

Menjen el Ön is szavazni 2014. október 12-én!

Tájékoztató

Hírek

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosokat, hogy a váchartyáni Polgármesteri Hivatal 2014. szeptember 17-én szerdán, a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2014.szeptember 17.-i szerdai ügyfélszolgálati napja áramszünet miatt elmarad.  

Megértésüket köszönjük!

Tájékoztató

Önkormányzat

Értesítjük a Vörösmarty utca lakóit, hogy a Vörösmarty utca felújítási munkálatai megkezdődtek.

A Lakosság értesítésére csak szóban került sor, ezért minden Lakostól elnézést kérünk.

A munkálatok alatt - amely várhatóan 15 napot vesz igénybe - a Vörösmarty utca részlegesen lezárására kerülhet sor, ezért megértésüket kérve ezen időszak alatt olyan helyen parkoljon gépjárművével, amely nem akadályozza a munkálatokat.

Ezen beruházás keretében megújúl és aszfaltos burkolatot kap az Ősz utca eleje és a Árpád utca vége.

Váchartyáni Helyi Választási Bizottság meghívója

Hírek

Váchartyáni Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján (hétfő) 16 óra 30 perckor tartandó ülésére ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Váchartyán Fő u. 55.

Napirend

1. Polgármester- és képviselőjelöltek nyilvántartásba vétele

2. Jelöltek sorsolása

3. Egyebek


Tisztelettel

Csendes Csabáné

Helyi Választási Bizottság elnöke

Váchartyán Szüreti Felvonulás, 2014.08.30.

Hírek

Már-már hagyománnyá válik, hogy településünk az Őszirózsa Hagyományörző Nyugdíjas Egyesület a Polgármeseteri Hivatal támogatásával, valamint a helyi Polgárőrség, és a Váci Rendőrkapitányság segítségével szüreti felvonulást és mulatságot szervez.

Mindenki tudja, hogy a falvak, szűkebb közösségek életében a felvonulások nem csak a mulatást, és jó kedvet, de az emberek példaértékű összefogását, és a falu egységét is jelképezték. Ezt őrizzük a mai napig, és igyekszünk minél erősebbé tenni összetartozásunkat kicsiny otthonunkban, Váchartyánban. Hogy ebben sikerrel járunk, azt mi sem bizonyítja jobban, mint a 2014.08.30-án megrendezésre került szüreti felvonulás, melyen a falu apraja-nagyja az egészen kicsi gyermekektől a már idősödő emberekig mindenki részt vett.

Ahhoz, hogy a felvonulás sikeres legyen, természetesen szükség volt a nyugdíjasok kiemelkedő munkájára, és segítségére, valamint mindig pozitív hozzáállásukra és jó kedvükre.

2014.08.30-án a Művelődési Ház előtt gyülekezett a felvonulók tömege, ahol a levegőt már átjárta a finom pörkölt illata. Megérkeztek a lovasok, és a lovas kocsik is, valamint a kisvonat, ami külön látványosságot nyújtott, az egyébként hagyományörző rendezvényen.

Szebbnél-szebb lányok forogtak rakott szoknyáikban, és fess magyar legények füttyentgettek a zenekar által játszott, mindenki számára ismerősen csengő dallamokra, majd a menet hangos énekléssel útnak indult.

Hogy a hangulatot tetézzék, az otthon maradottak a kijelölt megállóknál süteménnyel, üdítőkkel, finom borokkal, és pálinkákkal fogadták a felvonulókat, melyekért ének, és tánc volt a köszönet.

18:00 körül a szüreti felvonulás a végéhez ért, a tömeg bevonult a Művelődési Házba, ahol jóízűen elfogyasztották a pörköltet, majd kezdetét vette a bál, ahol a Fox zenekar húzta a talpuk alá valót.

 

Köszönet Koblász Sándor polgármester úrnak,  és a testületnek, akik hozzásegítették az Őszirózsa Hagyományörző Nyugdíjas Egyesületet a felvonulás létrejöttéhez, és sikeréhez, valamint azoknak a családoknak, akik bármilyen formában segítették rendezvényünk végbemenetelét.

 

Köszönettel és tisztelettel:

                                   Őszirózsa Hagyományörző Nyugdíjas Egyesület.

Generálási idő: 0.24 másodperc
3,166,580 egyedi látogató