Váchartyán község honlapja

Különös közzétételi lista
2016-2017 nevelési év

Az óvoda neve: Váchartyáni Óvoda
Az óvoda címe: 2164 Váchartyán, Dózsa György u. 5
Telefon, fax: 06 27 816 360
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Az intézmény OM azonosítója: 202034

229/2012.(VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:
Személyi feltételek:
Óvodapedagógusok létszáma: 5 fő

Különös közzétételi lista
2016-2017 nevelési év

Az óvoda neve: Váchartyáni Óvoda
Az óvoda címe: 2164 Váchartyán, Dózsa György u. 5
Telefon, fax: 06 27 816 360
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Az intézmény OM azonosítója: 202034

229/2012.(VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:
Személyi feltételek:
Óvodapedagógusok létszáma: 5 fő

A nevelőtestület végzettség szerinti megoszlása
Felsőfokú, óvodapedagógus diplomával rendelkezik 5 fő
Tanítói diplomával rendelkezik 1 fő
Közoktatás vezetői szakvizsgával rendelkezik 1 fő

Dajkák létszáma: 3 fő
A dajkák végzettség szerinti megoszlása
Dajkai szakképesítéssel rendelkezik 3 fő

Gyermekcsoportok létszáma 2016/2017-es nevelési évben:

Csoport neve

Gyermekek száma

Süni- kiscsoport

kb. 16 fő év végére

Katica középső- csoport

28 fő

Micimackó- nagycsoport                    

18 fő

Konyhai dolgozó 1 fő.

Nevelési év rendje, nyitva tartás:
Kezdő nap: 2016. szeptember 1.
Záró nap: 2017. augusztus 31.
Az óvoda nyitva tartása hétfőtől - péntekig 600- 1700-ig.
A fenntartó által engedélyezett óvodai csoportok száma: 3 csoport
Ünnepélyek, események, főbb programjaink
-2016. szeptember 23.
Őszi szüreti mulatság az óvodában
-2016. október 21.
Óvoda épületének díszítése zászlókkal, megemlékezés a csoportokban
- Mikulás 2016. december 6
Mikulás várás a „RépaRetekMogyóró”-val (zenés műsor)
- Karácsony 2016. december
Adventi készülődés, díszítés, ajándékkészítés, Karácsonyi ünnepély az óvodában (19-én)
- Farsang 2017. február
Farsangi mulatság az óvodában február 24
-2017. március 14.
Óvoda épületének díszítése, tornaszobában közös megemlékezés
- Kiszézés az óvodában 2017. február 28
- Húsvét 2017. április 19
locsolkodás, nyuszi várás
- Anyák napi köszöntés csoportonként
- Évzáró ünnepély és Ballagás csoportonként, május 18-19
- Gyermeknap az óvodában május 26

Nevelés nélküli munkanapok:

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet értelmében intézményünk a 2016/2017 nevelési év során (lehetőség szerint), 3 nap nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, melynek időpontjáról legalább 7 nappal előbb tájékoztatja a szülőket.
A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület nevelési értekezletek megtartására, ill. belső továbbképzésre használja fel. Ezeken a napokon, szülői igény esetén a gyermekek számára az óvoda ügyeletet biztosít.

Óvodai beiratkozás, felvételi lehetőség:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 45§(1) bekezdése kijelenti:” Magyarországon- az e törvényben meghatározottak szerint- minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.”
- Az óvodába felvételt nyerhet az a gyermek, aki a 3. életévét az adott nevelési évben betölti.
- Felvételt nyerhet továbbá az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételtől számított féléven belül betölti, feltéve, hogy a településen, ill. felvételi körzetben található minden 3 éves gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
- Az 3. életévét betöltött gyermeket a szülő köteles beíratni, ill. az óvoda köteles felvenni az óvodai nevelési év első napjától. A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője – köteles értesíteni a fenntartót, ha 3. életévét betöltő gyermeket az óvodába nem íratták be, a fenntartó által kapott nyilvántartás, vagy a szakértői vélemény, ill. határozat alapján.

A 2017-2018-as nevelési évre történő beiratkozás időpontját a fenntartó határozza meg, amelynek várható ideje az adott év április 20. – május 20. között történik.
Az óvodai beíratás ideje, módja 30 nappal előbb meghirdetésre kerül a helyben szokásos módon.

Az intézményben fizetendő térítési díj:
Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni.
2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény az óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosítása alapján, amely 2015. szeptember 1- én lépett hatályba.
A gyermekétkeztetés ingyenes az óvodai nevelésben részesülő gyermek után ha:
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
b) tartósan beteg vagy fogyatékos,
c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,
f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.
Formanyomtatvány az óvodában igényelhető.

Váchartyán, 2016.október 15.

Bálintné György Enikő
Óvodavezető

Parlamenti képviselőnk

Harrach Péter

Harrach Péter

Magyarország címere

Magyarország címere

Pest Megye címere

Pest Megye címere

Kormányablak

Kormányablak

Panasziroda

Pest Megyei Békéltető Testület