Váchartyán község honlapja

Különös közzétételi lista
2016-2017 nevelési év

Az óvoda neve: Váchartyáni Óvoda
Az óvoda címe: 2164 Váchartyán, Dózsa György u. 5
Telefon, fax: 06 27 816 360
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Az intézmény OM azonosítója: 202034

229/2012.(VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:
Személyi feltételek:
Óvodapedagógusok létszáma: 5 fő

Különös közzétételi lista
2016-2017 nevelési év

Az óvoda neve: Váchartyáni Óvoda
Az óvoda címe: 2164 Váchartyán, Dózsa György u. 5
Telefon, fax: 06 27 816 360
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Az intézmény OM azonosítója: 202034

229/2012.(VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:
Személyi feltételek:
Óvodapedagógusok létszáma: 5 fő

A nevelőtestület végzettség szerinti megoszlása
Felsőfokú, óvodapedagógus diplomával rendelkezik 5 fő
Tanítói diplomával rendelkezik 1 fő
Közoktatás vezetői szakvizsgával rendelkezik 1 fő

Dajkák létszáma: 3 fő
A dajkák végzettség szerinti megoszlása
Dajkai szakképesítéssel rendelkezik 3 fő

Gyermekcsoportok létszáma 2016/2017-es nevelési évben:

Csoport neve

Gyermekek száma

Süni- kiscsoport

kb. 16 fő év végére

Katica középső- csoport

28 fő

Micimackó- nagycsoport                    

18 fő

Konyhai dolgozó 1 fő.

Nevelési év rendje, nyitva tartás:
Kezdő nap: 2016. szeptember 1.
Záró nap: 2017. augusztus 31.
Az óvoda nyitva tartása hétfőtől - péntekig 600- 1700-ig.
A fenntartó által engedélyezett óvodai csoportok száma: 3 csoport
Ünnepélyek, események, főbb programjaink
-2016. szeptember 23.
Őszi szüreti mulatság az óvodában
-2016. október 21.
Óvoda épületének díszítése zászlókkal, megemlékezés a csoportokban
- Mikulás 2016. december 6
Mikulás várás a „RépaRetekMogyóró”-val (zenés műsor)
- Karácsony 2016. december
Adventi készülődés, díszítés, ajándékkészítés, Karácsonyi ünnepély az óvodában (19-én)
- Farsang 2017. február
Farsangi mulatság az óvodában február 24
-2017. március 14.
Óvoda épületének díszítése, tornaszobában közös megemlékezés
- Kiszézés az óvodában 2017. február 28
- Húsvét 2017. április 19
locsolkodás, nyuszi várás
- Anyák napi köszöntés csoportonként
- Évzáró ünnepély és Ballagás csoportonként, május 18-19
- Gyermeknap az óvodában május 26

Nevelés nélküli munkanapok:

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet értelmében intézményünk a 2016/2017 nevelési év során (lehetőség szerint), 3 nap nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, melynek időpontjáról legalább 7 nappal előbb tájékoztatja a szülőket.
A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület nevelési értekezletek megtartására, ill. belső továbbképzésre használja fel. Ezeken a napokon, szülői igény esetén a gyermekek számára az óvoda ügyeletet biztosít.

Óvodai beiratkozás, felvételi lehetőség:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 45§(1) bekezdése kijelenti:” Magyarországon- az e törvényben meghatározottak szerint- minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.”
- Az óvodába felvételt nyerhet az a gyermek, aki a 3. életévét az adott nevelési évben betölti.
- Felvételt nyerhet továbbá az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételtől számított féléven belül betölti, feltéve, hogy a településen, ill. felvételi körzetben található minden 3 éves gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
- Az 3. életévét betöltött gyermeket a szülő köteles beíratni, ill. az óvoda köteles felvenni az óvodai nevelési év első napjától. A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője – köteles értesíteni a fenntartót, ha 3. életévét betöltő gyermeket az óvodába nem íratták be, a fenntartó által kapott nyilvántartás, vagy a szakértői vélemény, ill. határozat alapján.

A 2017-2018-as nevelési évre történő beiratkozás időpontját a fenntartó határozza meg, amelynek várható ideje az adott év április 20. – május 20. között történik.
Az óvodai beíratás ideje, módja 30 nappal előbb meghirdetésre kerül a helyben szokásos módon.

Az intézményben fizetendő térítési díj:
Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni.
2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény az óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosítása alapján, amely 2015. szeptember 1- én lépett hatályba.
A gyermekétkeztetés ingyenes az óvodai nevelésben részesülő gyermek után ha:
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
b) tartósan beteg vagy fogyatékos,
c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,
f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.
Formanyomtatvány az óvodában igényelhető.

Váchartyán, 2016.október 15.

Bálintné György Enikő
Óvodavezető

E-ügyintézés

vachartyan elektronikus ugyintezes logo

Hivatali Portál

elugy banner 2

Parlamenti képviselőnk

Harrach Péter

Harrach Péter

Magyarország címere

Magyarország címere

Pest Megye címere

Pest Megye címere

Kormányablak

Kormányablak

Panasziroda

Pest Megyei Békéltető Testület